Vodstvo kluba


Predsednik kluba: Aleš Klement
Lista izvršnega odbora
 • predsednik IO: Aleš Klement
 • računovodkinja: Anica Ježek
 • tajnica: Polona Rob
Člani
 • Ciril Globočnik
 • Janez Berce
 • Tilen Zugwitz
 • Andreja Košir
 • Alen Kramar – glavni trener in predstavnik trenerjev
 • Barbara Kelbl – predstavnica staršev
Glavni trener kluba:
 • Alen Kramar – alen.kramar@me.com
Vodja sodniškega zbora:
 • Zdravko Mohorič
Nadzorni odbor:
 • predsednik: Janez Berce

Člani

 • Jože Soršak
 • Dare Žnidar
Disciplinska komisija
 • predsednica: Anka Kozamernik

Člani

 • Simon Habjan
 • Vesna Mohorič