5. skupina

trener: Alen Kramar


TERMINI TRENINGOV

ponedeljek, sreda, petek: 17:00-18:00


TARA RADOČAJ
LANA RADOČAJ
MEDA POLANČEC
TJAŠA BENČINA
LUČKA NOVAK
TARAS LAHARNAR
MAŠA MALI
DAN NOVAK
OGNJEN UROŠEVIČ
MAJA MIHELIČ
EMRAH HAJDAREVIČ
ANDRAŽ TERSEGLAV
AJDA DONOŠA
MARKO HEVČUK
JANEZ KUNČIČ
SARA ŠTETNER
JAN BERLOT
VID BERLOT
MELISA MRAK
MATIC STERGAR AVBELJ
TINA KOLENC ČOP
ERAZEM KUŽELJ
ANJA MEGLIČ
BRUNO JERALA