Skip to content

Največji uspehi

NAJVEČJI MEDNARODNI USPEHI PK RADOVLJICA V ZGODOVINI

 

Olimpijske igre, SP v 50 m bazenih, SP v daljinskem plavanju

 •   2. m                        Sara Isakovič                        200 m prosto                        Peking 2008
 •   5. m                        Sara Isakovič                        200 m prosto                        Montreal 2005
 •   6. m                        Teja Zupan                                      5 km                              Sevilla 2008
 •   7. m                        Sara Isakovič                        200 m delfin                        Melbourne 2007
 •   8. m                        Teja Zupan                                      5 km                              Roberval 2010
 •   9. m                        Urša Slapšak                          50 m delfin                          Fukuoka 2001
 •   9. m                        Nika Kozamernik                        25 km                              Napoli 2006
 •   9. m                        Nika Kozamernik                          5 km                               Melbourne 2007
 • 11. m                        Alenka Kejžar                      200 m hrbtno                       Barcelona 2003
 • 11. m                        Anja Klinar                          200 m mešano                     Montreal 2005
 • 11. m                        Anja Klinar                          400 m mešano                     Montreal 2005
 • 11. m                        Luka Turk                             800 m prosto                       Melbourne 2007
 • 12. m                       Alenka Kejžar                      200 m mešano                     Barcelona 2003
 • 12. m                       Sara Isakovič                       100 m delfin                          Melbourne 2007
 • 12. m                        Luka Turk                            1500 m prosto                       Melbourne 2007
 • 12. m                        Teja Zupan                                      10 km                          Peking 2008
 • 12. m                        Anja Klinar                      400 m mešano                        Šanghaj 2011
 • 13. m                        Anja Klinar                      400 m mešano                        Atene 2004
 • 13. m                        Nika Kozamernik                        25 km                            Abu Dhabi 2004
 • 13. m                        Nika Kozamernik                          5 km                             Napoli 2006
 • 13. m                        Anja Klinar                        400 m mešano                       Melbourne 2007
 • 13. m                        Teja Zupan                                    10 km                             Sevilla 2008
 • 13. m                Sara Isakovič                                200 m prosto                       Rim 2009
 • 14. m                Isakovič, Klinar, Ovsenik        4 x 200 m prosto                 Montreal 2005
 • 14. m                Anja Klinar                                  400 m mešano                     Rim 2009
 • 14. m                Anja Klinar                                  4 x 200 m prosto                 Rim 2009
 • 14. m                Teja Zupan                                    10 km                                    Rim 2009
 • 14. m                Teja Zupan                                    10 km                                    Šanghaj 2011
 • 15. m                Teja Zupan                                     5 km                                     Šanghaj 2011
 • 15. m                Robert Žbogar                              4 x 100 m prosto                Šanghaj 2011
 • 15. m                Sara Isakovič                                200 m prosto                      Šanghaj 201
 • 16. m                Špela Perše                                   10km                                     Rio 2016
 • 16.m                 Alenka Kejžar                               200 m mešano                   Rim 1994
 • 16. m                Nataša Kejžar                               100 m prsno                        Sydney 2000
 • 16. m                Marko Milenkovič                       400 m mešano                    Fukuoka 2001
 • 16. m                Babič, Klinar, Isakovič               4  x 200 m prosto               Atene 2004
 • 16. m                 Nika Kozamernik                        5 km                                       Abu Dhabi 2004
 • 16. m                 Anja Klinar                                   200 m mešano                    Melbourne 2007
 • 16. m                 Monika Močnik                            1500 m prosto                    Melbourne 2007
 • 16. m                 Anja Klinar                                    400 m mešano                    Peking 2008
 • Olimpijske igre, SP v 50 m bazenih,
 • SP v daljinskem plavanju, SP v 25 m bazenih
 •   2. m                Sara Isakovič                 200 m prosto                    Peking 2008
 •   2. m                Alenka Kejžar                400 m mešano                Moskva 2002
 •   3. m                Alenka Kejžar                100 m mešano                Atene 2000
 •   4. m                Alenka Kejžar                100 m mešano                Moskva 2002
 •   4. m                Alenka Kejžar                200 m mešano                Moskva 2002
 •   5. m                Alenka Kejžar                200 m mešano                Atene 2000
 •   5. m                Sara Isakovič                 200 m prosto                    Montreal 2005
 •   6. m                 Teja Zupan                    5 km                                    Sevilla 2008
 •   7. m                Urša Slapšak                  50 m hrbtno                      Atene 2000
 •   7. m                Sara Isakovič                200 m delfin                       Melbourne 2007
 •   8. m                Alenka Kejžar                200 m prsno                     P. de Mallorca 1993
 •   8. m                Nataša Kejžar                100 m mešano                  Hong Kong 1999
 •   8. m                Nataša Kejžar                100 m prsno                      Atene 2000
 •   8. m                Blatnik, N. Kejžar,Slapšak 4 x 100 m mešano  Hong Kong 1999
 •   8. m                Teja Zupan                      5 km                                    Roberval 2010
 •   9. m                 Marko Milenkovič        400 m mešano                 Göteborg 1997
 •   9. m                Urša Slapšak                  50 m delfin                        Fukuoka 2001
 •   9. m                 Nika Kozamernik          25 km                                 Napoli 2006
 •   9. m                 Nika Kozamernik          5 km                                   Melbourne 2007
 • 11. m                 Alenka Kejžar                100 m hrbtno                   Hong Kong 1999
 • 11. m                 Alenka Kejžar                200 m hrbtno                   Hong Kong 1999
 • 11. m                 Alenka Kejžar               100 m mešano                  Hong Kong 1999
 • 11. m                Alenka Kejžar                200 m hrbtno                   Barcelona 2003
 • 11. m                Anja Klinar                        200 m mešano              Montreal 2005
 • 11. m                Anja Klinar                        400 m mešano              Montreal 2005
 • 11. m                Luka Turk                        800 m prosto                    Melbourne 2007
 • 11. m                Nina Cesar                        800 m prosto                   Dubai 2010
 • 12. m                Anja Klinar                        200 m prsno                  Moskva 2002
 • 12. m                Alenka Kejžar                200 m mešano                 Barcelona 2003
 • 12. m                Sara Isakovič                100 m delfin                       Melbourne 2007
 • 12. m                Luka Turk                        1500 m prosto                 Melbourne 2007
 • 12. m                Teja Zupan                        10 km                               Peking 2008
 • 12. m                Anja Klinar                         400 m mešano             Šanghaj 2011
 • 13. m                 Alenka Kejžar                    200 m mešano             P. de Mallorca 1993
 • 13. m                 Marko Milenkovič            200 m mešano             Göteborg 1997
 • 13. m                  Anja Klinar                        400 m mešano            Atene 2004
 • 13. m                  Nika Kozamernik                        25 km                  Abu Dhabi 2004
 • 13. m                  Nika Kozamernik                          5 km                   Napoli 2006
 • 13. m                  Anja Klinar                        400 m mešano              Melbourne 2007
 • 13. m                  Teja Zupan                          10 km                              Sevilla 2008
 • 13. m                  Sara Isakovič                      200 m prosto                Rim 2009
 • 14. m                Nataša Kejžar                  50 m prsno                        Hong Kong 1999
 • 14. m                Nataša Kejžar                  50 m prsno                        Atene 2000
 • 14. m                Tamara Sambrailo                100 m prsno                        Moskva 2002
 • 14. m                Tamara Sambrailo                200 m prsno                        Moskva 2002
 • 14. m                Tamara Sambrailo                100 m prsno                          Indianapolis 2004
 • 14. m                Isakovič, Klinar,Ovsenik     4 x 200 m prosto                           Montreal 2005
 • 14. m                Anja Klinar                             400 m mešano                               Rim 2009
 • 14. m                Anja Klinar                             4 x 200 m prosto                           Rim 2009
 • 14. m                 Teja Zupan                                    10 km                                       Rim 2009
 • 14. m                 Teja Zupan                                    10 km                                       Šanghaj 2011
 • 15. m                  Urša Slapšak                          50 m prosto                                  Hong Kong 1999
 • 15. m                   Nataša Kejžar                        200 m prsno                                Atene 2000
 • 15. m                   Marko Milenkovič                400 m mešano                            Atene 2000
 • 15. m                    Sara Isakovič                        200 m prosto                               Šanghaj 2011
 • 15. m                    Teja Zupan                            5 km                                               Šanghaj 2011
 • 15. m                    Robert Žbogar                      4 x 100 m prosto                         Šanghaj 2011
 • 16.m                     Špela Perše                           10km                                              Rio 2016
 • 16. m                    Alenka Kejžar                       200 m mešano                             Rim 1994
 • 16. m                    Nataša Kejžar                       100 m prsno                                 Sydney 2000
 • 16. m                    Marko Milenkovič               400 m mešano                            Fukuoka 2001
 • 16. m                    Babič, Klinar, Isakovič       4 x 200 m prosto                         Atene 2004
 • 16. m                    Nika Kozamernik                 5 km                                              Abu Dhabi 2004
 • 16. m                    Anja Klinar                        200 m mešano                               Melbourne 2007
 • 16. m                    Monika Močnik                1500 m prosto                                Melbourne 2007
 • 16. m                    Anja Klinar                         400 m mešano                              Peking 2008