Vodstvo kluba

Predsednik kluba: Aleš Klement

Lista izvršnega odbora

predsednik IO: Aleš Klement
tajnica: Polona Rob

Člani

Janez Berce
Andreja Košir
Alen Kramar – glavni trener in predstavnik trenerjev
Miha Lipovec – predstavnik staršev

Glavni trener kluba:

Alen Kramar – alen.kramar@me.com

Vodja sodniškega zbora:

Zdravko Mohorič

Nadzorni odbor:

predsednik: Janez Berce

Člani

Jože Soršak
Dare Žnidar

Disciplinska komisija
predsednica: Anka Kozamernik

Člani

Simon Habjan
Vesna Mohorič

SOCIALNA OMREŽJA

Spremljajte naše aktualne novice preko naših socialnih omrežij.