Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Splošna uredba o varstvu podatkov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov poleg pojma »obdelovalec« opredeljuje več novih pojmov kot sta »uporabnik« in »skupni upravljavec«, ki nimata enakega pomena. Navedeno pomeni, da se bosta v zvezi s temi pojmi, tudi na podlagi usmeritev Urada informacijskega pooblaščenca RS, ustrezna praksa in razumevanje navedenih pojmov še oblikovali, zato so možne tudi spremembe posameznih kategorij spodaj navedenih obdelovalcev in kategorij uporabnikov v Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov.

KATEGORIJA OBDELOVALCA PREDMET POGODBENE OBDELAVE
ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil
zunanji izvajalci IT storitev izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij
pogodbeni partner pri izvedbi tržne akcije ali dogodka izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo tržne akcije ali dogodka
tiskarji izvajanje storitev tiskanja dokumentov
organizatorji prireditev organizacija prireditev
ponudniki storitev digitalnega marketinga izvajanje digitalnega marketinga
ponudniki storitev tržnega komuniciranja marketinga in oglaševanja izvajanje storitev tržnega komuniciranja, marketinga in oglaševanja
ponudniki storitev za poslovno komunikacijo in odnose z javnostmi izvajanje storitev poslovne komunikacije in odnosov z javnostmi
ponudniki oglaševalskih storitev izvajanje oglaševalskih storitev
ponudnik storitve elektronskega podpisovanja in elektronskega žigosanja dokumentov (na daljavo) zagotavljanje platforme za izvedbo postopkov avtenticiranja podpisnikov, za elektronsko podpisovanje ter elektronsko žigosanje dokumentov

SOCIALNA OMREŽJA

Spremljajte naše aktualne novice preko naših socialnih omrežij.