Splošni pogoji – članstvo

Obveščamo vas, da je za otroke, ki trenirajo plavanje, mesečna obveznost plačila plavarine na TRR kluba 0700 0000 1128 491, ki jo poravnavate do 15. za tekoči mesec na podlagi prejete položnice po mailu in letna članarina, ki je 8,00 €. Otrok je opravičen plačila polovice mesečne plavarine v primeru odsotnosti zaradi bolezni več kot 14 dni v mesecu ob predložitvi zdravniškega potrdila. V primeru daljše odsotnosti (več kot en mesec) je opravičen plačila celotne mesečne plavarine ob predložitvi zdravniškega potrdila.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

V Plavalnem klubu Radovljica, v nadaljevanju (PK) se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanje osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost.

Pred vami je seznanitev, s katero vas želimo celovito in pregledno obvestiti o vseh namenih, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, ter o pravicah, ki jih imate iz naslova varstva osebnih podatkov. Dokument sestavljajo tudi posebne privolitve – te so prostovoljne, z njimi pa dovolite tudi tiste obdelave vaših osebnih podatkov, ki jih v PK  izvajamo s ciljem zasledovanja vašega osebnega interesa, a za njihovo izvajanje potrebujemo vaše soglasje.

Prosimo vas, da izjavo preberete skrbno in natančno. 

SEZNANITEV Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV PK  v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zbira, shranjuje, posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebne podatek svojih članov:

a) Podatke navedene v pristopni izjavi z vašimi kontatnimi podatki in posebnih pisnih izjavah

b) Podatke, ki jih klub pridobi v drugih komunikacijah s člani kluba ali s tretjimi osebami, dogodkih, ki jih organizira klub in uporabi spletnih aplikacij

c) Podatke o danih privolitvah in podatke posredovane na Plavalno zvezo Slovenija na podlagi vaše privolitve

Z vašim soglasjem pa lahko klub vaše osebne podatke obdeluje tudi za namene “Privolitev za obdelavo osebnih podatkov”:

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki jih potrebujemo za vodenje evidence privolitev so navedeni v pristopni izjavi so obvezni in potrebni za identifikacijo posameznika.

PK moje osebne podatke iz zbirke, ki jih vodi, lahko obdeluje tudi za naslednje namene:

POPOLNOST, TOČNOST IN AŽURNOST MOJIH PODATKOV Pri zapisu osebnih podatkov lahko pride do pomote, npr. napačno se zapiše osebno ime, datum rojstva, ipd. Z vašo privolitvijo lahko zagotovimo, da bomo o vas vodili pravilne in posodobljene podatke, saj bomo ob dvomu lahko njihovo točnost preverili in pridobili sami iz uradnih evidenc ter javnih registrov.

SEGMENTIRANO (NEPOSREDNO) TRŽENJE, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILA, ki ga izvaja klub za trženje svojih produktov in storitev, vam bomo lahko pripravili ponudbo, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profile (tekmovanje, priprave, športna oprema). Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih kluba.

POSREDOVANJE MOJIH PODATKO PLAVALNI ZVEZI SLOVENIJE vaše osebne podatke bomo iz zbirk, ki jih vodimo, lahko posredovali Plavali zvezi Slovenija za obdelavo podatkov pri prijavah in sodelovanju na tekmovanjih v Sloveniji ter objavo štartnih list in rezulatov na tekmovnaju in internet straneh Plavalne zveze Slovenije.

PK vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve “Privolitev za obdelavo osebnih podatkov”, hrani do preklica privolitve z vaše strani. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva odstop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov kluba. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Inforamcijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejejo varstvo osebnih podatkov.

Strinjate se s pravili in jamčite za točnost podatkov.

IZPISNICA IZ PLAVALNEGA KLUBA RADOVLJICA

Pravilnik PK RADOVLJICA

SOCIALNA OMREŽJA

Spremljajte naše aktualne novice preko naših socialnih omrežij.