Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www. plavalniklub-radovljica.si (v nadaljevanju spletno mesto Plavalni klub Radovljica) je Plavalni klub Radovljica, Kopališka cesta 9, 4240 Radovljica. Plavalni klub Radovljica, si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.plavalniklub-radovljica.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.
Niti Plavalni klub Radovljica, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi,
ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Plavalni klub Radovljica, prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Plavalnega kluba Radovljica, in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Plavalni klub Radovljica., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Plavalnega kluba Radovljice, prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

V Plavalnem klubu Radovljica. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov v Plavalnem klubu Radovljica si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

SOCIALNA OMREŽJA

Spremljajte naše aktualne novice preko naših socialnih omrežij.